تحلیل تکنیکال ،تحلیل فاندامنتال،آموزش بازار سرمایه و ...را در بورس جهانی دنبال کنید.هم اینک میتوانید حساب معاملاتی واقعی و آزمایشی ایجاد کنید و در بازارهای سرمایه مشغول به کار شوید.بورس جهانی

موضوع جستجو: GBPUSD - ۴ مورد پیدا شد

۱ . الگوهای ادامه دهنده مثلث : الگوهای ادامه دهنده : ١- مثلث ها معمولا در بازار ۴ نوع مثلث اتفاق می افتد : 1-1مثلث متقارن این الگو هم در ميانه روندهای صعودی و هم در ميانه روند های نزولی قابل شکل گيری است. در این نوع
۲ . GBPUSD : DukascopyApplet = {\"type\":\"chart\",\"params\":{\"showUI\":true,\"showTabs\":true,\"showParameterToolbar\":true,\"showOfferSide\":true,\"allowInstrumentChange\":true,\"allowPeriodChange\":true,\"allowOfferSideChange\":true,\"showAdditionalToolbar\":true,\"showDetachButton\":true,\"presentationType\":\"candle\",\"axisX\":true,\"axisY\":true,\"legend\":true,\"timeline\":true,\"showDateSeparators\":true,\"showZoom\":true,\"showScrollButtons\":true,\"showAutoShiftButton\":true,\"crosshair\":true,\"borders\":false,\"theme\":\"Pastelle\",\"uiColor\":\"#000\",\"availableInstruments\":\"l:\",\"instrument\":\"GBP/USD\",\"period\":\"7\",\"offerSide\":\"BID\",\"timezone\":0,\"live\":true,\"panLock\":false,\"width\":\"100%\",\"height\":\"600\",\"adv\":\"popup\"}};
۳ . تحلیل تکنیکال GBPUSD : در این جفت ارز قیمت در درون یک کانال صعودی نزولی در حال نوسان است . از انجا که این کانال بعد از یک حرکت صعودی شکل گرفته 
۴ . تحلیل تکنیکال GBPUSD : قیمت در این جفت ارز در محدوده 1.3660 با حمایت جدی رو برو خواهد شد. هم یک حرکت 5 موجی تمام میشود و هم PRZ دو الگوی هارمونیک