تحلیل تکنیکال ،تحلیل فاندامنتال،آموزش بازار سرمایه و ...را در بورس جهانی دنبال کنید.هم اینک میتوانید حساب معاملاتی واقعی و آزمایشی ایجاد کنید و در بازارهای سرمایه مشغول به کار شوید.بورس جهانی

موضوع جستجو: EURGBP Chart - ۱ مورد پیدا شد

۱ . EURGBP : DukascopyApplet = {"type":"chart","params":{"showUI":true,"showTabs":true,"showParameterToolbar":true,"showOfferSide":true,"allowInstrumentChange":true,"allowPeriodChange":true,"allowOfferSideChange":true,"showAdditionalToolbar":true,"showDetachButton":true,"presentationType":"candle","axisX":true,"axisY":true,"legend":true,"timeline":true,"showDateSeparators":true,"showZoom":true,"showScrollButtons":true,"showAutoShiftButton":true,"crosshair":true,"borders":false,"theme":"Pastelle","uiColor":"#000","availableInstruments":"l:","instrument":"EUR/GBP","period":"7","offerSide":"BID","timezone":0,"live":true,"panLock":false,"width":"100%","height":"600","adv":"popup"}};