تحلیل تکنیکال ،تحلیل فاندامنتال،آموزش بازار سرمایه و ...را در بورس جهانی دنبال کنید.هم اینک میتوانید حساب معاملاتی واقعی و آزمایشی ایجاد کنید و در بازارهای سرمایه مشغول به کار شوید.بورس جهانی

  • ثروت

 

ثروت

درباره ثروت چگونه می اندیشید؟

آیا بی کران است یا محدود؟

آیا لیاقتش را دارید یا خیر؟

آیا فرد ثروتمند هستید یا خیر؟

آیا پول چرک کف دست است یا خیر؟

اصلا ثروت چیست؟

در جهان ما چه کاربردی دارد؟

آیا قناعت یعنی فقر یا خیر؟

درباره این مسایل چگونه می اندیشید؟

من خودم درباره ثروت اینگونه می اندیشم که واقعا لازمه زندگی است و خداوند دوست دارد که بندگانش را ثروتمند ببیند و به آنها بی کران ببخشد.به اعتقاد من ثروت تسهیل کننده راه آدمی در مسیر کمال است.ما اگر هدف زندگی را کمال انسان بپنداریم،ثروت نقش مهمی در آن دارد و ممکن است سبب این شود که انسان نیز به هم نوعان خود کمک کند.

حضرت مسیح سخن جالبی درباره ثروت دارد،ایشان میفرمایند:

مرد ثروتمندی از زراعت خویش محصول فراوان حاصل کرد.با خود اندیشید چه کنم؟زیرا جای کافی برای انباشتن محصول خود ندارم.

سپس گفت:دانستم چه باید کرد؟انبارهای خود را خراب میکنم و انباری بزرگتر میسازم،و همه گندم و اموال خود را در آنان ذخیره میکنم.سپس به خود خواهم گفت:ای جان من،سالیان دراز اموال فراوان اندوختی،حالا آسوده بزی،بخور،بنوش و خوش باش.پس خداوند به او گفت:ای نادان،همین امشب جانت را از تو خواهم ستاند.پس آنچه اندوخته ای از آن که خواهد شد؟این است فرجام کسی که برای خویشتن ثروت می اندوزد،اما برای خدا ثروتمند نیست.

و در جایی دیگر می فرمایند:

ای گله کوچک،ترسان مباشید.زیرا خوشنودی پدر شما این است که پادشاهی را به شما عطا کند.آنچه دارید،بفروشید و به فقرا بدهید،برای خود کیسه هایی فراهم کنید که پوسیده نشود،و گنجی پایان ناپذیر در آسمان بیندوزید،جایی که نه دزد آید و نه بید زیان رساند.زیرا هرجا گنج شماست،دلتان آنجا خواهد بود.

حاصل جمع را بنویسید : به اضافه  • تعداد بازدید : ۱۷۲۱
    تاريخ : 23 شهريور 1396