تحلیل تکنیکال ،تحلیل فاندامنتال،آموزش بازار سرمایه و ...را در بورس جهانی دنبال کنید.هم اینک میتوانید حساب معاملاتی واقعی و آزمایشی ایجاد کنید و در بازارهای سرمایه مشغول به کار شوید.بورس جهانی

  • فلسفه تحلیل تکنیکال و انواع نمودار

١فلسفه تحليل تکنيکال :

• همه چيزاعم از تغييرات سياسی و یا اقتصادی در قيمت ها لحاظ شده است.

• قيمت ها بر اساس روندها حرکت مي کنند .

• قيمتها رفتارهای خود را تکرار می کنند.

• اینکه چه اتفاق افتاده از این که چرا اتفاق افتاده مهم تر است.

• تغييرات قيمت تصادفی نيست .

٢انواع نمودار:

برای اینکه رفتار قيمت را مورد بررسی قرار بدهيم ابتدا باید با انواع نمودار آشنا شویم :

١نمودار خطی :

ساده ترین نوع نمودار است که از اتصال قيمتهای نهایی و متوالی تشکيل ميشود .اکثر معامله گران بر این باورند که قيمت پایانی از اهميت بيشتری برخوردار است لذا از این نمودار

برای تجزیه و تحليل خود استفاده ميکنند . در زیر تصویر نمودار خطی شاخص نزدک 100 را مشاهد ميکنيد.

 

 

٢نمودار ميله ای :

چنانچه به غير از قيمت پایانی کليه تغييرات قيمت از جمله باز شدن ,بالاترین ,کمترین را توسطه یک خط عمودی در صفحه نمودار ترسيم کنيم در واقع یک نمودار ميله ای ترسيم کرده

ایم . در تصویر زیر نمودار ميله ای شاخص داوجونز30  نشان داده شده است .کاملا واضح است که نمودار ميله ای اطلاعاتی بيشتری را در اختيار معامله گران قرار ميدهد .

شمایی از یک نمودار میله ای:

 

٣نمودار شمعی:

اما نوع دیگر از نمودارها که از محبوبيت بسيار زیادی در بين معامله گران برخوردار است نمودار شمعی نام دارد که توسط ژاپنی ها از سال ١۶٠٠ توسط برنج کاران ژاپنی برای پيشبينی قيمت برنج مورد استفاده قرار می گرفت اما این روش توسط استيو نيسون در سال١٩٩٠ در غرب مطرح گردید . قيمت در این شمعها بصورتی نمایش داده ميشود که فيتيله های پایين معرف کمترین قيمت و فيتيله های بالا معرف بيشترین قيمت و بخش مستطيلی آن معرف اختلاف قيمت باز شدن و بسته شدن قيمت ميباشد . چنانچه بدنه شمع تو پر باشد معرف کاهش قيمت است پس بالای بدنه شمع قيمت باز شدن است و پایين آن قيمت پایانی و چنانچه شمع تو خالی باشد معرف افزایش قيمت است در این صورت پایين شمع قيمت آغازیين و بالای بدنه قيمت پایانی را نشان خواهد داد . الگوهای شمعی بسيار کاربردی و مفيد ميباشند که در آینده مفصل در این خصوص بحث خواهيم کرد . از نظر زمانی دقيقا مانند نمودار ميله ای هستند .

 

 

حاصل جمع را بنویسید : به اضافه  • تعداد بازدید : ۱۷۹۳
    تاريخ : 27 شهريور 1396